Opzegging van

Foutmelding 
 

VISpas, Nachtvis-/ Derdehengel toestemming.


Vul onderstaand formulier in om uw VISpas, nachtivs- en/ of derdehengeltoestemming op te zeggen. Zonder tegenbericht wordt eind van het jaar uw Nachtvis- en/of Derde Hengeltoestemming opgezegd. 

Wanneer u voor 1 oktober van het lopende jaar opzegt dan wordt het aan het einde van het jaar beeindigd, maar  zegt u op na 1 oktober van het lopende jaar, dan wordt uw lidmaatschap het jaar daarop beeindigd.

Wat wilt u opzeggen
Vispasnr.
E-mailadres:
Naam:
Adres:
Postcode
Woonplaats:
Reden van opzegging
Accoord verklaring